Trespa en duurzaamheid

DUURZAAMHEID WAARMAKEN. Duurzaamheid is niet iets waarover je droomt, maar iets wat je doet. Het gaat niet om woorden, maar om daden. Daarom is alles wat Trespa doet er altijd op gericht zowel voordelen voor het milieu, onze bedrijfsvoering, ons bedrijf als onze klanten te leveren. Zo verbeteren wij continu en maken wij duurzaamheid waar. Duurzaamheid draait bij Trespa om gezond verstand, een op feiten gebaseerde benadering en volledige integratie in onze bedrijfsplanning. Bij ons gaat het er niet om de impact van het productieproces helemaal tot nul terug te dringen, maar gaat het om een lange levensduur en een cradle-to-gate-benadering waardoor materialen en producten kunnen worden teruggevoerd in de productiecyclus en nieuwe, nog betere producten kunnen worden.

DUURZAAMHEID VAN BINNEN

Ons duurzaamheidsbeleid is gebaseerd op onze wezenlijke motivatie om van ‘minder slecht’ voor het milieu te verschuiven naar ‘goed’ en het realiseren van nieuwe waarde .

Do no harm. We houden ons aan de veiligheids-, product- en duurzaamheidsregelgeving en -richtlijnen van de landen waar we actief zijn. We richten ons op het waarmaken van kansen die de milieu-impact van onze bedrijfsactiviteiten en producten minimaliseren.

Do good. We ondersteunen onze leveranciers en klanten bij het realiseren van hun duurzaamheidsuitdagingen. De milieu-eigenschappen van de producten van Trespa zijn te vinden in de EPD’s die openbaar zijn. Wij blijven uitkijken naar kansen en initiatieven om duurzaamheid op de langere termijn, buiten het directe bereik van onze bestaande bedrijfsvoering, te ondersteunen en te bevorderen.

Do better. Wij zijn ervan overtuigd dat investeren in duurzaamheid voordelen zou moeten opleveren voor de positie van het bedrijf op lange termijn. Veel uitdagingen op het gebied van duurzaamheid bieden goede zakelijke kansen waardoor het bedrijf verder kan groeien.