Subsidies en premies 2021

Update 1 januari 2021 – Je kan heel wat geld uitsparen door je huis goed te isoleren. Om je investering nog sneller terug te verdienen kan je diverse premies en vergoedingen aanvragen voor je gevelisolatie. Deze premies zijn verdubbeld t.o.v. 2020. Onderstaande informatie geldt voor premieaanvragen waarvan de eindfactuur gedateerd is vanaf 1/1/2021.

 1. Netbeheerder premie

Fluvius (de fusie tussen de netbeheerders Infrax en Eandis) voorziet de premies voor muurisolatie. Dit bevat de premies voor spouwmuurisolatie of de isolatie van de binnen -of buitenkant van de muren.

Hoeveel bedraagt de isolatiepremie?

Spouwmuurisolatie (bestaande spouw): € 5/m² geïsoleerde muuroppervlakte.
Gevelisolatie (via de buitenzijde / binnenzijde): € 30/m² geïsoleerde muuroppervlakte.
Het bedrag van de premie is afhankelijk van het aantal vierkante meters geïsoleerde oppervlakte en niet de hoeveelheid aangekocht isolatiemateriaal. Het is de bedoeling dat de werken eerst uitgevoerd worden door een erkende aannemer, daarna kan de premie aangevraagd worden.

Hoe moet je de premie aanvragen?

Bij de aanvraag van de premie is het nodig om de juiste documenten te bezitten. Dit kan een ondertekend attest van de aannemer zijn of een kopie van de factuur. De premie kan online aangevraagd worden via de website van je elektriciteitsnetbeheerder.
Belangrijk! De werken moeten eerst uitgevoerd, gefactureerd en betaald zijn. (door een erkende aannemer). De premie kan pas aangevraagd worden als dit in orde is.

Voorwaarden isolatiepremie

Je moet kijken naar de datum op de eindfactuur om te weten in welk jaar je recht hebt op een premie. De datum van betaling heeft hierop geen invloed. Jouw woning moet ook voor 1 januari 2006 aangesloten zijn op het distributienet van de netbeheerder.
Ook het isolatiemateriaal moet aan bepaalde voorwaarden voldoen: om recht te hebben op de premie voor dakisolatie moet de Rd-waarde van het dakisolatiemateriaal minimaal 4,5 m² K/W bedragen.
Deze waarde mag worden bekomen door de plaatsing van meerdere lagen, maar hou er rekening mee dat al bestaande isolatielagen en de afwerkingslaag niet mogen meegerekend worden. De minimale Rd-waarde moet dus enkel met nieuw geplaatst isolatiemateriaal worden bereikt.

Specifieke voorwaarden bij buitengevelisolatie

 • De werken moeten uitgevoerd worden door een erkende aannemer.
 • De isolatie moet een minimale Rd-waarde hebben van 3 m²K/W.
 • Om de minimum eis te halen mag de Rd-waarde van een bestaande isolatielaag en de afwerkingslaag niet meegerekend worden.
 • De afwerking kan zelf gekozen worden (bv kurk, crepi, hout…)

Specifieke voorwaarden bij spouwmuurisolatie

 • De technische Specificatie STS 71.1 moet worden gerespecteerd door de aannemer.
 • De breedte van de spouw moet minimum 5 cm zijn en de volledige spouwbreedte moet met isolatiemateriaal opgevuld worden.
 • Onze erkende aannemers zullen je adviseren bij het aanvragen van de premie.

Specifieke voorwaarden bij het isoleren langs de binnenzijde

 • De isolatie moet een minimale Rd-waarde hebben van 2 m²K/W.
 • Om de minimum eis te halen mag de Rd-waarde van een bestaande isolatielaag en de afwerkingslaag niet meegerekend worden.
 1. Totaalrenovatie bonus

Indien je binnen een periode van 5 jaar tijd in 3 of meer energiebesparende maatregelen investeert, maak je aanspraak op de totaalrenovatie bonus. De volgende maatregelen komen in aanmerking: Dak- of zoldervloerisolatie, buitenmuurisolatie, spouwmuurisolatie, vloer- of kelderisolatie, nieuwe beglazing, zonneboiler, warmtepomp en ventilatiesysteem. Voorwaarde is wel dat de eindfactuur van de eerste investering niet ouder mag zijn dan 1-1-2017. De nieuw geïsoleerde dakoppervlakte moet minstens 30 m² zijn.
Als je binnen de 5 jaar tijd in 3 of meer energiebesparende maatregelen investeerde, dan komt in aanmerking totaalrenovatie bonus.
Volgende komen in aanmerking:

 • Dak – of zoldervloerisolatie
 • Buitenmuurisolatie
 • spouwmuurisolatie
 • Vloer – of kelderisolatie.
 • nieuwe beglazing
 • Zonneboiler
 • Warmtepomp en/of ventilatiesysteem

Voorwaarde is wel dat het eindfactuur niet ouder mag zijn dan 2017.
De bonus bedraag respectievelijk op 3 investeringen 1250 euro tot 7 investeringen 4750 euro.
Nog enkele belangrijke aandachtspunten:
Vanaf vijf investeringen heb je een EPC-attest nodig om een bonus te kunnen ontvangen voor vijf of meer investeringen.
Voor appartementen geldt de helft van deze bedragen.
Voor beschermde afnemers wordt de bonus telkens met 50% verhoogd.
De premie kan je aanvragen via de website van netbeheerder Fluvius.
Ook wij kunnen naast het uitvoeren van de isolatiewerken ook helpen voor het kiezen van de isolatie zodat je in aanmerking komt voor deze bonus.

 1. Overkoepelende renovatiepremie

Je kan naast de premie van de netbeheerder ook een overkoepelende renovatiepremie aanvragen. Deze premie is er voor mensen die naast de isolatiewerken ook renovatiewerken wil uitvoeren zoals zandstralen, hervoegen, impregneren enz.

Welke renovatiewerken aan de gevel komen in aanmerking?

 • Muren funderen
 • Afbreken van bestaande en de bouw van nieuwe binnen- en buitenmuren
 • Aanbrengen van gevelsteen, bepleistering of een gevelbekleding
 • Muren behandelen tegen opstijgend vocht
 • Behandeling van ondergrondse muren tegen insijpelend vocht
 • Voegwerk van de gevel, eventueel gecombineerd met het reinigen van de gevel
 • Behandelen van de muren tegen huiszwam.
 • Natte of droge kalkbepleistering van muren en plafonds
 • Als er ook structurele werken aan de gevel worden uitgevoerd (bvb. nieuwe muren plaatsen, gevelbekleding aanbrengen, …) komt gevelisolatie in aanmerking

De premie bedraagt 20 of 30% van de goedgekeurde facturen (excl. btw) met een minimum van 2500 euro (excl. btw).

 1. Verlaagd btw-tarief

Zijn de isolatiewerken in een privéwoning dat ouder is dan 10 jaar dan kom je in aanmerking deze werken te laten doen in een verlaagd btw-tarief. Je betaalt dan 6% btw in plaats van de normale 21% btw regel. Deze regelgeving kan dus een flinke vermindering zijn van de kosten.

header offerte