Renovatiepremie verlengd tot eind 2024

Goed nieuws voor iedereen die bezig is met renovatiewerken en financiële steun zoekt voor energie-efficiëntie en woningkwaliteit! De Vlaamse Regering heeft in de septemberverklaring van 25 september 2023 aangekondigd dat de tijdelijk hogere Mijn VerbouwPremie in de middelste (35%) en laagste (50%) inkomenscategorie wordt verlengd tot eind 2024, in plaats van eind 2023. Aanvankelijk zou deze hogere premie terugvallen naar respectievelijk 25% en 35%.

Dit is geweldig nieuws voor degenen die hun renovatiewerken niet tijdig konden afronden voor het einde van het jaar en daardoor het risico liepen de hogere premie te verliezen. Ook aannemers krijgen extra tijd om hun werkzaamheden af te ronden en de eindfactuur aan hun klanten te bezorgen. Voor wie nog moet beginnen met de renovaties biedt dit nieuwe kansen om alsnog de hogere premie aan te vragen, mits de aanvraag (met eindfacturen) uiterlijk eind 2024 wordt ingediend.

Bovendien wordt ook de extra premie van 8 euro per m² verlengd voor asbestverwijdering in combinatie met muurisolatie (zowel residentieel als niet-residentieel) of dakisolatie (niet-residentieel). Aanvragen zullen mogelijk zijn tot eind 2025, inclusief facturen opgemaakt in 2024/2025, op voorwaarde dat je je aanvraag tijdig indient. Voor dakisolatie in combinatie met asbestverwijdering in residentiële woningen is er geen einddatum vastgesteld.

De Vlaamse Regering heeft eerder al besloten om de volgende maatregelen te handhaven:

  • Tijdelijke hogere premies voor warmtepompen voor lucht/water en hybride warmtepompen blijven beschikbaar voor aanvragen tot eind 2025.
  • De basispremie van Mijn VerbouwPremie voor dakisolatie via een aannemer blijft behouden op 8 euro per m², voor aanvragen tot eind 2025 (terwijl dit normaal gesproken zou dalen naar 4 euro per m² vanaf volgend jaar).
  • Let op: de premie voor gascondensatieketels in de laagste inkomensgroep onder Mijn VerbouwPremie zal vervroegd stoppen voor eindfacturen vanaf 1 november 2023.

Voor wie?

Eigenaar-bewoner:

U kunt Mijn VerbouwPremie aanvragen voor de woning die of het appartement dat u op de aanvraagdatum zelf als hoofdverblijfplaats bewoont en waarvan u eigenaar bent. (Hiermee wordt bedoeld: volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, recht van opstal of mede-eigendom.)

Waarvan is het bedrag afhankelijk?

In dit geval zullen uw gezinsinkomen* (volgens het laatst beschikbare aanslagbiljet op het moment van de premieaanvraag) en gezinssamenstelling* (op het moment van de premieaanvraag) bepalen voor welke werken u een premie kunt aanvragen en hoe hoog de premie is.

*Gezinsinkomen: het inkomen van de eigenaar(s) die de woning bewonen en de wettelijke
partner (gehuwd of wettelijk samenwonend) volgens het laatst beschikbare aanslagbiljet op het moment van de premieaanvraag. Het inkomen heeft betrekking op de som van het gezamenlijk belastbaar inkomen, de afzonderlijke belastbare inkomsten, het leefloon, de inkomensvervangende tegemoetkoming aan een persoon met een handicap en de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

*Gezinssamenstelling: het aantal personen ten laste. Als persoon ten laste komt in aanmerking:

kind dat op de aanvraagdatum bij de bewoner gedomicilieerd is en dat minderjarig is of voor wie kinderbijslag of wezenbijslag wordt uitbetaald.

kind van de bewoner dat niet gedomicilieerd is bij hem, maar op de aanvraagdatum op regelmatige basis bij hem verblijft en dat minderjarig is of voor wie kinderbijslag uitbetaald wordt.

persoon die op de aanvraagdatum beschouwd wordt als ernstig gehandicapt, of die op het ogenblik waarop hij met pensioen ging, beschouwd werd als ernstig gehandicapt.

Het bedrag:

Laagste Inkomenscategorie Algemeen: 50% van de aanvaarde facturen (excl. Btw), beperkt tot een bepaald maximum, eventueel verhoogd met vaste premiebedragen voor hernieuwbare energie. Indien het procentuele premiebedrag lager is dan de premie per m2 die een eigenaar-bewoner uit de hoogste inkomenscategorie zou krijgen voor dezelfde nieuw geplaatste dak- of zoldervloerisolatie, dan zal u automatisch dit hogere premiebedrag krijgen.

Dak: Isolatie en renovatie

–        Maximale premiebedrag: 5.750 euro

Buitenmuur: Isolatie en renovatie

–        Maximale premiebedrag: 6.000 euro

Ramen en deuren: Glas en buitenschrijnwerk

–        Maximale premiebedrag: 5.500 euro

Middelste Inkomenscategorie Algemeen: 35% van de aanvaarde facturen (excl. Btw), beperkt tot een bepaald maximum, eventueel verhoogd met vaste premiebedragen voor hernieuwbare energie. Indien het procentuele premiebedrag lager is dan de premie per m2 die een eigenaar-bewoner uit de hoogste inkomenscategorie zou krijgen voor dezelfde nieuw geplaatste dak- of zoldervloerisolatie, dan zal u automatisch dit hogere premiebedrag krijgen.

Dak: Isolatie en renovatie

–        Maximale premiebedrag: 4.025 euro

Buitenmuur: Isolatie en renovatie

–        Maximale premiebedrag: 4.200 euro

Ramen en deuren: Glas en buitenschrijnwerk

–        Maximale premiebedrag: 3.850 euro

Hoogste Inkomenscategorie Algemeen: Vast bedrag per m2 isolatie of glas.

Dak: Isolatie en renovatie

–        8 euro per m² dakisolatie, met een maximum van 40% van het factuurbedrag (exclusief btw) voor eindfacturen in 2022 en 2023. Voor eindfacturen tot eind 2021 en vanaf 2024 bedraagt de basispremie 4 euro per m².

Buitenmuur: Isolatie en renovatie

–        Isolatie langs de buitengevel met eindfactuur vanaf 2021: 30 euro/m²

Ramen en deuren: Glas en buitenschrijnwerk

–        16€ per m² ​​​nieuw geplaatste hoogrendementsbeglazing, met een maximum van 40% van het factuurbedrag (exclusief btw) voor eindfacturen vanaf 2021.