SVK is een flexibele partner voor duurzame gevel- en dakoplossingen. Samen met onze enthousiaste en bekwame medewerkers staan wij voor een duurzaam en kwalitatief product. Door een gerichte, pro-actieve aanpak spelen we in op de noden en de verwachtingen van onze klant. We streven naar een efficiënt energie- en grondstoffenverbruik om het milieu minimaal te belasten.

Welzijn op het werk, met name arbeidsveiligheid, gezondheid, arbeidshygiëne, ergonomie, psychosociale belasting en leefmilieu, is voor SVK een essentieel onderdeel van onze bedrijfsvoering. De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers zijn voor ons basiswaarden en hebben absolute prioriteit.

SVK streeft ernaar voorkeurspartner te zijn van voorschrijvers, verwerkers en verdelers. Door verder te investeren in vezelcement toepassingen die de creativiteit van zowel voorschrijvers als verwerkers stimuleren, beoogt SVK een groei in zowel de residentiële als niet-residentiële markt van (geventileerde) gevels en hellende daken.