KORAMIC INVESTMENT GROUP heeft een rijke geschiedenis en kan bogen op meer dan 120 jaar industriële traditie. De groep kende in haar lang bestaan periodes van belangrijke groei, maar ook moeilijke periodes. De groep kon zich permanent aanpassen en op basis van dynamiek en doorzettingsvermogen nieuwe activiteiten ontplooien die haar een nieuwe impuls gaven.

Ook de recente strategiewijziging nl. de omvorming van een groep gespecialiseerd in de productie van bouwmaterialen naar een financiële en industriële holdingmaatschappij is een belangrijke mijlpaal in het bestaan van de KORAMIC groep. Om dit te onderlijnen werd de naam van KORAMIC BUILDING PRODUCTS gewijzigd naar KORAMIC INVESTMENT GROUP. Dit bewijst eens te meer het permanent aanpassingsvermogen van de KORAMIC groep aan wisselende marktomstandigheden.